Om te bepalen of leasen de beste optie is, geven we op deze pagina aan waarom en wanneer je moet kiezen voor leasen. En vooral wat de voordelen zijn. Zo lees je meer over de spelregels en de voorwaarden waar je als bedrijf aan moet voldoen.  Of bekijk de veelgestelde vragen van klanten.

1. Het helpt liquiditeit te behouden.

Leasing spaart het eigen vermogen en versterkt de kredietwaardigheid tegenover de huisbank, want een goed presterende uitrusting heeft haar prijs. Dit kost liquiditeit en moeilijk te verkrijgen bank- of leverancierskredieten. Leasing heeft daarentegen geen invloed op uw kredietruimte bij financiële dienstverleners en belast uw balans ook niet. De apparaten blijven namelijk eigendom van de leasemaatschappij zodat – anders dan bij koop – de verhouding eigen vermogen tot balanswaarde en eigen vermogen tot investeringskapitaal niet in uw nadeel verandert. Onder de streep betekent dit: je gebruikt de modernste technologie, verbetert tegelijkertijd je kredietwaardigheid, je balanscijfers en daarmee ook de rating van je bedrijf.

2. Biedt zekerheid op het gebied van planning.

Het leasen van innovatieve apparatuur betaalt zich uit. De reden hiervoor: je betaalt pas wanneer de technologie in uw bedrijf zich uitbetaalt. In plaats van hoge aanschafkosten die telkens weer moeten worden terugverdiend, betaal je regelmatige leasetermijnen – met opbrengsten die gedurende en door het gebruik van de apparatuur worden bereikt. Zo breid je direct je investeringsmogelijkheden uit. Naast dit pay-as-you-earn-voordeel heb je ook nog zekerheid wat betreft planning. De constante leasetermijnen zijn een vast calculeerbare kostenpost in je bedrijfsplanning.

3. Zo worden er grotere investeringen mogelijk op een vroeger tijdstip.

Lage termijnen vervangen hoge koopprijzen. Want vaak vereist de marktontwikkeling dat nieuwe technologie wordt ingezet. Om met je bedrijf succes te hebben, moet je derhalve voortdurend investeren in moderne technologie. Maar voor de aanschaf ervan is kapitaal nodig en door de korte innovatiecycli zijn veel apparaten verouderd voordat ze zich uitbetalen. De oplossing: het leaseaanbod van GRENKE. Door de kleine termijnen kun je investeren in nieuwe technologie op het gewenste tijdstip. Zo blijf je de concurrentie voor.

4. Biedt flexibiliteit.

Dankzij de vervangingsoptie altijd up-to-date blijven. Wanneer je apparatuur koopt, leg je je voor jaren vast. Maar de technologie ontwikkelt zich, net als jouw bedrijf. Daarom bevatten onze leaseovereenkomsten een zogenaamde vervangingsoptie. Wanneer er productievere of zuinigere apparaten op de markt komen dan de door uw geleasete, kun je ook gedurende de looptijd van de overeenkomst en deels zonder verhoging van de leasetermijnen vervangen. Wanneer je bedrijf groeit en jouw technologiebehoefte stijgt, kan de leaseovereenkomst bovendien worden uitgebreid.

Spelregels.

 • 1. Leasen is mogelijk vanaf € 500 excl. BTW.
 • 2. Op werkdagen ontvang je tijdens kantooruren doorgaans binnen 4 uur antwoord.
 • 3. Onderneming dient in Nederland of België te zitten en minimaal 1 jaar operationeel te zijn.
 • 4. Na afloop van de leasetermijn kan je eigenaar worden vanaf 5% van de totale investering.
 • 5. Een daadwerkelijke overeenkomst komt pas tot stand als de aanvraag is goedgekeurd.

Voorwaarden.

 1. GRENKE finance financiert objecten op basis van operational lease. Dat wil zeggen dat het object door GRENKE finance gekocht wordt en de klant middels huur kan gebruiken. Bij einde looptijd wordt er ten alle tijden een restwaarde in rekening gebracht. De restwaarde is 5%.
 2. Per contract worden er administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen €82,50 per contract. Lease je bij TheMagicTouch? Dan worden er geen administratiekosten in rekening gebracht!
 3. De maandelijkse netto huurprijs wordt bepaald door de afgesproken leasefactor, die terug is te vinden in Lease Aanvraag GRENKE formulier of in de portal. Dit bedrag wordt op het contract vermeld, als mede de basishuurperiode. Alle bedragen die gecommuniceerd worden zijn exclusief BTW.
 4. Het contract wordt afgesloten op de eerste dag van de daaropvolgende maand (maandbetaling). Dit betekent dat het termijn voor de ingangsdatum naar rato berekend wordt.
 5. Hoe wordt de einddatum berekend? De ingangsdatum plus de basishuurperiode wordt samen einddatum. Een voorbeeld: Een contract wordt afgesloten voor 36 maanden en de objecten worden op 15 Maart 2022 geleverd. Het contract gaat 1 April 2022 en eindigt 1 April 2025. Voor de periode 15 Maart 2022 tot 1 April 2022 ontvangt de klant een aparte factuur (voorhuur).
 6. Uiterlijk 3 maanden voor einde contract dient deze opgezegd te zijn. Dit kan schriftelijk of per mail worden opgezegd naar administratie@grenke.nl. Indien dit niet gebeurd, loopt het contract automatisch minimaal 1 jaar door. in het bovengenoemde voorbeeld zal het contract voor 1 Januari 2025 opgezegd moeten zijn. Let op! Voor het einde van de looptijd van het leasecontract moet er aangegeven worden of de klant de objecten wilt overnemen van GRENKE door middel van een afkoop, of dat de klant de objecten retourneert naar de opslag van GRENKE. Dit moet schriftelijk verstuurd worden naar: administratie@grenke.nl. Heeft GRENKE geen keus ontvangen, dan loopt het contract automatisch door.
 7. Ieder object dient verzekerd te zijn. GRENKE zorgt standaard voor een verzekering die apart gefactureerd wordt gedurende de looptijd van het contract en wordt in januari van elk jaar in rekening gebracht. Ook hiervoor geldt dat de verzekeringspremie naar rato wordt berekend als de ingangsdatum van het contract in de loop van het jaar wordt afgesloten. Als het object bij de klant verzekerd is, ontvangt GRENKE een recente kopie van de verzekeringspolis, deze kan verstuurd worden naar service.amsterdam@grenke.nl

Veelgestelde vragen.

Klik op de product pagina onder de button: TOEVOEGEN AAN WINKELMAND op de link ‘Of lease zakelijk voor €… per maand. Vervolgens kom je op de /lease-aanvragen/ pagina terecht waarbij je het lease formulier kan invullen. Daarna gaan we aan de slag.

Het leasecontract gaat in vanaf de afleverdatum op de afgiftebevestiging. De basishuurperiode start altijd op de eerste dag van de maand of het kwartaal na levering.

Dit is afhankelijk van wat is vermeld in het leasecontract.

Bij kwartaalbetaling middels automatisch incasso zullen wij de termijnen op de eerste dag van het kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) incasseren.
Bij maandbetaling middels incasso zullen wij de termijnen op de eerste dag van elke maand incasseren.
Grenke probeert altijd maar 1 keer (automatisch) te incasseren. Als dat niet lukt dien je de factuur zelf per omgaande te betalen.
Indien betaling op factuur is afgesproken verzoekt Grenke je de betaling van de termijnen voor de vervaldatum vermeld op de factuur aan ons te voldoen.
Facturen stuurt Grenke 8 dagen voor de vervaldatum vermeld op de factuur naar het bij ons bekende correspondentieadres.

Waarschijnlijk sneller dan je denk.

In 3 simpele stappen:

 1. Klik voor het aanvragen van een lease voorstel op de “Of lease zakelijk al vanaf X per maand” knop op de product pagina van het product dat je wilt gaan leasen.
 2. Wij vullen het lease formulier in met jouw gegevens en krijgen akkoord van Grenke.
 3. Na goedkeuring sturen wij het formulier naar je op en vervolgens neemt Grenke het over.