Copyright.

Op deze pagina vind je alle regels met betrekking tot copyright.

Houd je aan de regels

Copyright

TheMagicTouch® is trots en zuinig op het sterke merk dat door de jaren heen is opgebouwd. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke afspraken over het gebruik van de naam TheMagicTouch, het logo en de beelden van bekende TheMagicTouch producten zoals onze transferpapieren en onze MagiCut Flexfolies. TheMagicTouch staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Onbetrokken partij

Gebruik door derden

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van TheMagicTouch, vooraf contact op te nemen met info@themagictouch.nl. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van TheMagicTouch, zal TheMagicTouch zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.

Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van TheMagicTouch voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits TheMagicTouch daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Iets op je hart

Voor vragen ..

T.M.T. Benelux B.V.
Herenweg 29A-6
2105MB Heemstede
Telefoon: 023-5483100
of stuur een e-mail.

Content

Op de website

Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij TheMagicTouch en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van TheMagicTouch, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.